Tag: मराठी मध्ये आरओई अर्थ

ROE Meaning in Marathi

ROE Meaning in Marathi | मराठी मध्ये आरओई अर्थ

ROE Meaning in Marathi ROE Meaning in Marathi भारतीय शेअर मार्केटमध्ये, आरओईची गणना कंपनीच्या निव्वळ उत्पन्नास विशिष्ट कालावधीत त्याच्या सरासरी भागधारकाच्या इक्विटीद्वारे विभाजित करून केली जाते. आरओई जितके जास्त असेल…